Catégories
2011 - 2015 Appui à la justice Avant 1996 COMMUNIQUES Elimination des élites Kigali - Gitarama Livres Manipulation de la justice

Rwanda: Agasongero k’ikinyoma n’akarengane twasigiwe na GACACA

GACACA zasize zimitse akarengane gahonyora uburenganzira bwa muntu. Prof. MUBERUKA Pascal azitaba kuri tariki ya 09/01/2014 Urukiko rwisumbuye rwa Muhanga kuburana urubanza rwerekeranye n’ifungwa ry’Ibyitso muri 1990-1991